Żonglerka dla seniorek i seniorów?

Żonglerka funkcjonalna ma piękny potencjał w sobie Odcina od porównywania, ocen, klasyfikacji błędów czy poprawności działania, a daje nam jako narzędzie przestrzeń do zabawy, kreatywności, samorozwoju, do poznawania siebie i swojego charakteru, przy dociekliwym spojrzeniu pozwala też poznać drugiego człowieka i jego świat a poza tym po prostu udostępnia doświadczenia cyrkowe szerszej grupie czyli osobom […]